Privatumo politika

1. Įvadas

1.1 Esame įsipareigoję saugoti savo svetainės lankytojų, paslaugų vartotojų, individualių klientų ir klientų personalo privatumą.

1.2 Ši politika taikoma, kai mes veikiame kaip duomenų valdytojai tokių asmenų asmens duomenų atžvilgiu; kitaip tariant, kai nustatome tų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.3 Mūsų svetainėje yra privatumo kontrolės priemonių, kurios turi įtakos tam, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis. Naudodami privatumo valdiklius galite nurodyti, ar norite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, ir apriboti savo asmens duomenų rinkimą, bendrinimą ir skelbimą. Privatumo valdiklius galite pasiekti naudodami paskyros nustatymus.

1.4 Savo svetainėje naudojame slapukus. Jei šie slapukai nėra griežtai būtini mūsų svetainei ir paslaugoms teikti, mes paprašysime jūsų sutikimo naudoti slapukus, kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje.

1.5 Šioje politikoje „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia mūsų įmonę. Daugiau informacijos apie mus rasite 13 skyriuje.

2. Asmens duomenys, kuriuos renkame

2.1 Šiame 2 skirsnyje išdėstėme bendras asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijas, o asmens duomenų, kurių negavome tiesiogiai iš jūsų, atveju – informaciją apie šaltinį ir konkrečias tų duomenų kategorijas.

2.2 Mes galime apdoroti duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti (“kontaktiniai duomenys“). Kontaktiniai duomenys gali būti jūsų vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas ir (arba) socialinės žiniasklaidos paskyros identifikatoriai. Kontaktinių duomenų šaltinis esate jūs ir (arba) jūsų darbdavys. Jei prisijungsite prie mūsų svetainės naudodami socialinės žiniasklaidos paskyrą, kontaktinių duomenų elementus gausime iš atitinkamo socialinės žiniasklaidos paskyros teikėjo.

2.3 Mes galime apdoroti jūsų svetainės naudotojo paskyros duomenis (“paskyros duomenys“). Paskyros duomenys gali apimti jūsų paskyros identifikatorių, vardą, pavardę, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą, paskyros sukūrimo ir keitimo datas, svetainės nustatymus ir rinkodaros nuostatas. Jei prisijungsite prie mūsų svetainės naudodami socialinės žiniasklaidos paskyrą, paskyros duomenų elementus gausime iš atitinkamo socialinės žiniasklaidos paskyros teikėjo.

2.4 Mes galime apdoroti informaciją, susijusią su sandoriais, įskaitant prekių ir (arba) paslaugų pirkimą, kuriuos sudarote su mumis ir (arba) per mūsų svetainę (“sandorių duomenys“). Operacijos duomenys gali apimti jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, mokėjimo kortelės duomenis (ar kitus mokėjimo duomenis) ir operacijos duomenis. Operacijos duomenų šaltinis esate jūs ir (arba) mūsų mokėjimo paslaugų teikėjas.

2.5 Mes galime apdoroti informaciją, esančią arba susijusią su bet kokiu pranešimu, kurį mums siunčiate arba kurį mes jums siunčiame (“ryšio duomenis“). Ryšio duomenys gali apimti komunikacijos turinį ir su ryšiu susijusius metaduomenis. Mūsų svetainė generuos metaduomenis, susijusius su komunikacija, atlikta naudojant svetainės kontaktines formas.

2.6 Mes galime tvarkyti duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis (“naudojimo duomenys„). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų paslaugos naudojimo laiką, dažnumą ir modelį. Naudojimo duomenų šaltinis yra mūsų analizės stebėjimo sistema.

3. Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

3.1 Šiame 3 skirsnyje nustatėme tikslus, kuriais galime tvarkyti asmens duomenis, ir duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

3.2    operacijos – Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti mūsų svetainės veikimo, užsakymų apdorojimo ir vykdymo, paslaugų teikimo, prekių tiekimo, sąskaitų faktūrų, sąskaitų ir kitų su mokėjimu susijusių dokumentų rengimo bei kredito kontrolės tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės, paslaugų ir verslo administravimas.

3.3    Leidiniai – Mes galime tvarkyti paskyros duomenis, kad galėtume skelbti tokius duomenis mūsų svetainėje ir kitur, naudodamiesi mūsų paslaugomis, vadovaudamiesi jūsų aiškiais nurodymais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.

3.4    Santykiai ir bendravimas – Mes galime tvarkyti kontaktinius duomenis, paskyros duomenis, operacijų duomenis ir (arba) bendravimo duomenis siekdami valdyti savo santykius, bendrauti su jumis (išskyrus bendravimą tiesioginės rinkodaros tikslais) el. paštu, SMS, paštu, telefonu, teikti palaikymo paslaugas. ir skundų nagrinėjimas. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent bendravimas su mūsų svetainės lankytojais, paslaugų vartotojais, individualiais klientais ir klientų personalu, santykių palaikymas ir tinkamas mūsų svetainės, paslaugų ir verslo administravimas.

3.5    Tiesioginė rinkodara – Mes galime tvarkyti kontaktinius duomenis, paskyros duomenis ir (arba) operacijų duomenis siekdami kurti, nukreipti ir siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu, SMS, paštu ir susisiekti telefonu rinkodaros tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.

3.6    Tyrimai ir analizė – Galime tvarkyti naudojimo duomenis ir (arba) sandorių duomenis siekdami tirti ir analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis, taip pat tirti ir analizuoti kitą sąveiką su mūsų verslu. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.

3.7    Apskaita – Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis siekdami kurti ir tvarkyti savo duomenų bazes, atsargines duomenų bazių kopijas ir apskritai mūsų verslo įrašus. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, ty užtikrinti, kad turėtume prieigą prie visos informacijos, kurios mums reikia, kad galėtume tinkamai ir efektyviai vykdyti savo verslą pagal šią politiką.

3.8    saugumas – Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti saugumo ir sukčiavimo bei kitos nusikalstamos veiklos prevencijos tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent mūsų svetainės, paslaugų ir verslo apsauga bei kitų apsauga.

3.9    Draudimas ir rizikos valdymas – Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai tai būtina siekiant gauti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką ir (arba) gauti profesionalų patarimą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkama mūsų verslo apsauga nuo rizikos.

3.10  Teisiniai reikalavimai – Galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai to reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti, tiek teismo procese, tiek administracine ar neteismine tvarka. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent mūsų, jūsų ir kitų asmenų teisinių teisių apsauga ir užtikrinimas.

3.11  Teisės laikymasis ir gyvybiniai interesai – Taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai toks tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

4. Savo asmens duomenų teikimas kitiems

4.1 Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis savo ekspeditoriams ir siuntimo partneriams tiek, kiek tai pagrįstai būtina siekiant gauti ar palaikyti efektyvų prekių pristatymą.

4.2 Jūsų asmens duomenys, saugomi mūsų svetainės duomenų bazėje, bus saugomi mūsų prieglobos paslaugų teikėjų serveriuose.

4.3 Finansines operacijas, susijusias su mūsų svetaine ir paslaugomis, gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Mes dalinsimės operacijų duomenimis su savo mokėjimo paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina siekiant apdoroti jūsų mokėjimus, grąžinti tokius mokėjimus ir nagrinėti skundus bei užklausas, susijusias su tokiais mokėjimais ir pinigų grąžinimu. Informaciją apie mokėjimo paslaugų teikėjų privatumo politiką ir praktiką galite rasti adresu https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Be konkrečių šiame 5 skirsnyje nurodytų asmens duomenų atskleidimo, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti jūsų gyvybinius interesus arba kito fizinio asmens gyvybinius interesus. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti, tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje.

5. Tarptautiniai Jūsų asmens duomenų perdavimai

5.1 Šiame 5 skyriuje pateikiame informaciją apie aplinkybes, kuriomis jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai pagal JK ir (arba) ES duomenų apsaugos įstatymus.

5.2 Mūsų svetainės prieglobos įrenginiai yra ES. Kompetentingos duomenų apsaugos institucijos priėmė sprendimą dėl kiekvienos ES šalies duomenų apsaugos įstatymų tinkamumo.

5.3 Jūs pripažįstate, kad asmens duomenys, kuriuos pateikiate paskelbti per mūsų svetainę ar paslaugas, gali būti prieinami internete visame pasaulyje. Negalime užkirsti kelio kitiems asmenims naudoti (ar piktnaudžiauti) tokiais asmens duomenimis.

6. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

6.1 Šiame 6 skirsnyje išdėstyta mūsų duomenų saugojimo politika ir procedūros, kurios skirtos padėti užtikrinti, kad laikysimės teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų saugojimu ir ištrynimu.

6.2 Asmens duomenys, kuriuos tvarkome bet kokiais tikslais ar tikslais, nesaugomi ilgiau, nei to reikia tam tikslui ar tiems tikslams pasiekti.

6.3 Jūsų asmens duomenis saugosime taip:

(a) kontaktiniai duomenys bus saugomi mažiausiai 1 metus nuo paskutinio jūsų ir mūsų kontakto datos ir ne ilgiau kaip 3 metus nuo tos datos;

b) sąskaitos duomenys bus saugomi mažiausiai 1 metus nuo atitinkamos sąskaitos uždarymo dienos ir ne ilgiau kaip 3 metus nuo tos datos;

c) sandorio duomenys bus saugomi mažiausiai 1 metus nuo sandorio datos ir ne ilgiau kaip 3 metus nuo tos datos;

d) ryšių duomenys bus saugomi mažiausiai 1 metus nuo atitinkamo pranešimo datos ir ne ilgiau kaip 3 metus nuo tos datos; ir

e) naudojimo duomenys bus saugomi 1 metus nuo surinkimo datos.

6.4 Nepaisydami kitų šio 6 skirsnio nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, kai toks saugojimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

7. Jūsų teisės

7.1 Šiame 7 skirsnyje išvardijome teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus.

7.2 Pagrindinės jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą yra šios:

(A)    teisę susipažinti - galite paprašyti pateikti savo asmens duomenų kopijas;

(B)    teisė ištaisyti - galite paprašyti mūsų ištaisyti netikslius asmens duomenis ir užpildyti neišsamius asmens duomenis;

(C)    teisė ištrinti - galite paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis;

(D)    teisę apriboti duomenų tvarkymą - galite paprašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;

(E)    teisę prieštarauti duomenų tvarkymui - galite prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;

(f)     teisė į duomenų perkeliamumą - galite paprašyti perduoti jūsų asmens duomenis kitai organizacijai arba jums;

(G)    teisę skųstis priežiūros institucijai - galite skųstis dėl mūsų asmens duomenų tvarkymo; ir

(h)    teisę atšaukti sutikimą - tiek, kiek teisinis mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, galite atšaukti šį sutikimą.

7.3 Šioms teisėms taikomi tam tikri apribojimai ir išimtys. Daugiau apie duomenų subjektų teises galite sužinoti apsilankę https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en ir https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Galite pasinaudoti bet kuriomis savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, raštu mums pranešę, naudodami toliau nurodytus kontaktinius duomenis.

8. Apie sausainius

8.1 Slapukas yra failas, kuriame yra identifikatorius (raidžių ir skaičių eilutė), kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei ir išsaugo naršyklė. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė paprašo serverio puslapio.

8.2 Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „seanso“ slapukai: nuolatinis slapukas bus išsaugomas žiniatinklio naršyklėje ir galioja iki nustatytos galiojimo pabaigos datos, nebent vartotojas jį ištrins nepasibaigus galiojimo laikui; Kita vertus, seanso slapukas nustos galioti pasibaigus vartotojo seansui, kai bus uždaryta interneto naršyklė.

8.3 Slapukuose negali būti jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų vartotoją, tačiau asmens duomenys, kuriuos saugome apie jus, gali būti susieti su slapukuose saugoma ir iš jų gaunama informacija.

9. Slapukai, kuriuos naudojame

9.1 Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

(A)    autentifikavimas ir būsena – naudojame slapukus, kad galėtume jus atpažinti, kai lankotės mūsų svetainėje ir naršydami mūsų svetainėje, ir padėti mums nustatyti, ar esate prisijungę prie mūsų svetainės;

(B)    Prekių krepšelis – naudojame slapukus, kad išlaikytume jūsų pirkinių krepšelio būklę, kai naršote mūsų svetainėje;

(C)    Stiliaus – naudojame slapukus, kad saugotume informaciją apie jūsų pageidavimus ir pritaikytume savo svetainę jums;

(D)    saugumas – naudojame slapukus kaip saugumo priemonių elementą, naudojamą vartotojų paskyroms apsaugoti, įskaitant apsisaugojimo nuo nesąžiningo prisijungimo duomenų naudojimo ir bendrai mūsų svetainei bei paslaugoms apsaugoti;

(E)    reklaminis – naudojame slapukus, kad galėtume rodyti jums aktualias reklamas;

(f)     analizė - naudojame slapukus, kad galėtume analizuoti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir našumą; ir

(G)    slapuko sutikimas - mes naudojame slapukus, kad išsaugotume jūsų nuostatas, susijusias su slapukų naudojimu.

10. Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai

10.1 Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus ir šie slapukai gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.

10.2 Mes naudojame Google Analytics. Google Analytics informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine renka naudodama slapukus. Surinkta informacija naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi mūsų svetaine kurti. Daugiau apie tai, kaip „Google“ naudoja informaciją, galite sužinoti apsilankę https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ir „Google“ privatumo politiką galite peržiūrėti adresu https://policies.google.com/privacy.

11. Slapukų tvarkymas

11.1 Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir ištrinti slapukus. Metodai, kaip tai padaryti, skiriasi įvairiose naršyklėse ir versijose. Tačiau naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir ištrynimą galite gauti naudodami šias nuorodas:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 ("Chrome");

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop ("Firefox");

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac ("Safari"); ir

(f)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Kraštas).

11.2 Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.

11.3 Jei užblokuosite slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

12. Pataisos

12.1 Kartkartėmis galime atnaujinti šią politiką, paskelbdami naują versiją savo svetainėje.

12.2 Retkarčiais turėtumėte patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinti bet kokiais šios politikos pakeitimais.

12.3 Apie reikšmingus šios politikos pakeitimus galime pranešti el. paštu.

klaida: Oi! Jokių vagysčių. Susisiekite su mumis dėl leidimo.
ENGWE Internetinė parduotuvė | Pirkite EP2 Pro ir 750W Engine Pro
logotipas
Palyginti daiktus
  • Iš viso (0)
palyginti
0
Prekių krepšelis